Privacy statement

Privacy statement

B&B Slapen bij de Bakker gevestigd aan Gerrit van Assendelfstraat 11, 1961 NH Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1.1 Contactgegevens 

B&B Slapen bij de Bakker, Gerrit van Assendelfstraat 11, 1961 NH Heemskerk, 
+31 0251 232669 

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken 

B&B Slapen bij de Bakker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Telefoonnummer 
  • Email address 
  • Andere persoonlijke data dat u actief aanlevert, bij voorbeeld door het maken van een reservering op onze website, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com, Tripadvisor, Airbnb, Bedandbreakfast, Expedia, Hotelspecials, Fietsenovernachten.nl. 

3.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:  

  • Het maken van uw reservering 
  • Het bellen of e-mailen indien nodig om onze service uit te voeren 
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 

4.1 Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

B&B Slapen bij De Bakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

5.1 Delen van persoonsgegevens met derden  

B&B Slapen bij de Bakker verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  6.1 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

B&B Slapen bij de Bakker gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Cookies stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen. 

7.1 Inzage, aanpassen of verwijderen van gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Slapen bij de Bakker. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

B&B Slapen bij de Bakker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Dit kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons 

  8.1 Hoe wij persoonsgegevens beschermen 

B&B Slapen bij De Bakker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op